Sikora’nın kurumsal ortamı tarihinde derinden kök salmıştır. Uzun yıllar boyunca, bir şirket olarak, “Sikora Mission Beyanı” nda yakaladığımız çok eşsiz bir kültür geliştirdik. Sikora’nın temelini tanımlar ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur.

Misyon ifademiz, geleceğimizi şekillendirdiğimiz dört destekleyici sütun içeriyor:

  1. Vizyon, ne yapmak istediğimizi ve bir şirket olarak olmak, ilerleyerek tanımlar.
  2. Misyon, vizyonumuza nasıl ulaşmayı düşündüğümüzü açıklar.
  3. Kurumsal değerlerimiz bize davranışlarımız için güvenilir yönergeler sunar ve bunlar şirketin tüm alanlarında kararlarımızı etkiler.
  4. Liderlik ilkeleri liderlik ilkelerini, ilişkilerin ve işbirliklerinin nasıl şekillendirildiğini ve kararların nasıl alındığını yansıtır.

Bu şekilde, mümkün olan en iyi sonuçlar için bir ortam yaratıyoruz ve şirketimizin uzun vadeli başarısını sağlıyoruz.