Środowisko korporacyjne SIKORA jest głęboko zakorzenione w jej historii. Przez wiele lat wypracowaliśmy jako firma bardzo unikalną kulturę, którą ujęliśmy w „Misji SIKORA”. Definiuje fundamenty firmy SIKORA i pomaga nam osiągać nasze cele.

Nasza misja obejmuje cztery filary, dzięki którym kształtujemy naszą przyszłość:

  1. Wizja określa, co chcemy robić i czym chcemy być jako firma, zmierzając w przyszłość.
  2. Misja opisuje, w jaki sposób zamierzamy osiągnąć naszą wizję.
  3. Nasze wartości korporacyjne dają nam wiarygodne wytyczne dotyczące naszego zachowania i wpływają na nasze decyzje we wszystkich obszarach firmy.
  4. Zasady przywództwa odzwierciedlają zasady przywództwa, sposób kształtowania relacji i współpracy oraz sposób podejmowania decyzji.

Tworzymy w ten sposób środowisko dla uzyskania jak najlepszych wyników i zapewniamy długoterminowy sukces naszej firmy.