Data kabloları, sinyal ve kontrol kablolarında geri dönüş kaybı / yapısal geri dönüş kaybı tahmini

Bir veri bağlantısındaki sinyal yansımalarının, yanlış kurulum, mekanik yükler veya uygun olmayan bileşenlerin kombinasyonu gibi çeşitli nedenleri olabilir. Kablo teorisinin 4 temel parametresi tarafından büyük ölçüde belirlenen kablonun kendisinin olası yansıması, ancak üretim sırasında zaten kontrol edilebilir ve tahmin edilebilir.

Yöntem

Data ve yüksek frekanslı kabloların kalitesini kontrol etmek için en yaygın kullanılan yöntem, daha sonra kablo üzerinde iletilecek olan işletim sinyali frekanslarının bir fonksiyonu olarak bir kablo uzunluğunun geri dönüş kaybını ölçmektir. Geri dönüş kaybı (İngilizce’de SRL olarak da anılır), beslenen sinyal ile tüm kablo uzunluğu boyunca girişe yansıtılan sinyal bileşenleri arasındaki oranı – dB cinsinden ifade eder – temsil eder.

SRL tahmini ve FFT analizi

CENTERVIEW 8000, LASER Series 2000/6000 and CAPACITANCE 2000 for FFT analysis and prediction of strutural return loss

Kablo kalitesini optimize etmenin yanı sıra hurdayı azaltmak için, üretim prosesinde mümkün olduğu kadar erkenbir zamanda, bitmiş kablonun müteakip geri dönüş kaybı üzerindeki periyodik düzensizliklerin etkilerinin bilinmesi oldukça fazla talep edilir.

Kablo kapasitansı veya çap değerleri gibi ölçülen kısa vadeli verilerden bir kablonun veya damarın ekstrüzyonu sırasında geri dönüş kaybının hızlı tahmini, karşılık gelen bilgileri sağlar. Bu tahmin yöntemi, özellikle hat üzeri gereksinimle ilgili olarak, oldukça büyük ölçüde, daha önce bahsedilen FFT algoritmasına göre Fourier dönüşümüne dayanmaktadır.

SIKORA ölçüm cihazları ile SRL tahmini

CENTERVIEW 8000, LASER Series 2000, LASER Series 6000 ve CAPACITANCE 2000gibi tüm SIKORA gösterge kafalarında güçlü dijital sinyal işlemcileri standarttır. Ölçüm kafasında bulunan bilgi işlem gücü, bir dijital FFT spektrum analiz cihazının entegrasyonuna ve gösterge kafasında doğrudan geri dönüş kaybının tahminine izin verir. Analiz, çap, eksantriklik veya kablo kapasitans ölçümlerinin yüksek zamansal ve genlik çözünürlüğü ve minimum ölçüm gürültüsüyle yüksek hassasiyetle mevcut olduğu yerlerde gerçekleştirilir. Hassas tek ölçülen değerlerin FFT ve Yapısal Geri Dönüş Kaybı (SRL) için harici analiz sistemlerine sorunlu (genellikle analog) iletimine gerek duymadığı için problem olmaz.