Tellerin ve kabloların, hortumların, boruların ve diğer dairesel ürünlerin merkez kaçıklığı ölçümü

Teller ve kablolar ile hortumlar ve borular gibi yuvarlak ekstrüde ürün üreticilerinin bugün ve gelecekte küresel rekabette en yüksek kalite, proses optimizasyonu ve maliyet düşürme, değerlendirilmesi önemli faktörlerdir. Bu gereksinimler için de SIKORA’nın yenilikçi ölçüm teknolojilerine ihtiyaç duyulur.

Ekstrüzyonda olan dairesel ürünlerin üretimi sırasında önemli bir parametre, iletkenin yalıtımının merkez kaçıklığı veya çok katmanlı kompozit hortum ve boruların eşit et kalınlığı dağılımı gibi spesifikasyonlara uygunluğudur. SIKORA, optimum üretim için hassas eksantriklik ölçümü için çeşitli sistemleriyle çözüm sağlıyor.

Toplam et kalınlığı şimdi gerekli nominal boyuta düşürülürse, farklı ölçüm noktalarındak et kalınlıkları güçlü dalgalanmalar gösterir. Bazı yerlerde yalıtım, son ürünün kalitesi ve güvenliği ile ilgili öngörülebilir etki ile kablo üzerine kalın veya hatta çok ince bir şekilde uygulanacaktır.

Yalıtımlı bir iletkenin lazer ve endüksiyon yoluyla kombine olarak dış merkezlik ölçümü

SIKORA’nın CENTERVIEW 8000‘i, optik ve endüktif bir ölçüm prensibine dayanmaktadır. İki optik ölçüm düzlemi arasına kurulan endüktif ölçüm devresi ile iletkenin tam konumu belirlenecektir. Optik sistemile kablonun dış konumu ölçülecektir. Her iki konum da birbirinden farklı olduğunda bir eksantriklik değeri elde edilir. Eş zamanlı olarak optik sistem, kablonun çapını ve ovalliğini, ayrıca istisnai olarak “yuvarlaklığını” da tam olarak algılar.

Ölçüm sisteminde gerekli tüm hesaplamalar ve analizler yapılır. Ölçüm değerleri, farklı arayüzler aracılığıyla bir görüntüleme ve kontrol sistemine veya bir tesis bilgisayarına iletilmeye hazırdır.

X-RAY 6120 PRO cable measurement
X-RAY 6000 PRO

X-Ray teknolojisi ile eksantriklik ölçümü

SIKORA’nın X-Ray ölçüm sistemleri X-RAY 6000 PRO, data, otomobil ve tesisat kablolarının yanı sıra hortum ve boruların üretimi için ekstrüzyon hatlarında uygulamaya yönelik olarak ürünlerin eksantrikliğini güvenilir bir şekilde tespit eder.

X-RAY 6000 PRO‘nun teknik temeli, bir görüntü işleme yöntemidir. Birbirine dik açı yapan iki X-Ray tüpü ürünü kendi eksenine çapraz olarak ışınlar. Her bir X-Ray tüpü boyunca bir CCD sensörü konumlandırılmıştır. CCD sensörler, alınan X-ışınlarını milisaniyeler içinde ürünün bir görüntüsünün oluşturulduğu ışığa dönüştüren bir sintilatör ile donatılmıştır.

Devam eden üretim sürecinde, doğru ölçüm değerleri sürekli olarak olarak kaydedilir.Değerlendirme doğrudan röntgen görüntüsünden yapılır. Farklı absorbsiyona sahip malzemelerin tespiti, belirli bir analiz ve matematiksel algoritmalar sayesinde, sonuçta her katmanın görünür bir kontrastına ve ürün boyutunun mikrometre hassasiyetinde ölçümünü yapabi.

X-Ray teknolojisi kullanıldığında, örneğin ultrasonik teknoloji için gerekli olduğu gibi, ürün cinsine uyarlama veya herhangi bir akuple yardımcı ölçüm materyali gerekli değildir. Ayrıcaeknoloji, ekstrüde edilen malzemenin sıcaklığından bağımsızdır.

Product image - X-RAY 8000 ADVANCED
X-RAY 8000 ADVANCED

CV hatlarında orta, yüksek ve ekstra yüksek gerilim kablolarının üretimi sırasında eksantriklik ölçümü, X-ray ölçüm cihazı X-RAY 8000 ADVANCED/NXT. tarafından yapılır. İki adet yüksek hızlı tarayıcı, ürünü temassız olarak X-ışınları ile tarar. Eksantrikliğin yanı sıra tüm kablo boyutlarının ölçüm değerlerinin hesaplanması doğrudan X-ışını görüntüsünden yapılır. Katman geçişlerinde radyasyon absorpsiyonu değişir. Ayrı ayrı yalıtım katmanları arasındaki geçiş noktaları açıkça görülebilir ve eksantriklik tam olarak belirlenir.

SIKORA ile temassız hat üzeri eksantriklik ölçümünün avantajları

Ölçüm verilerinin ve anlık değerlerin sürekli kontrolü, genellikle et kalınlığının herhangi bir şekilde aşılmasını önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, sadece eşmerkezli bir katman dağılımı sağlanabildiğinde, et kalınlığı, istatistiksel varyasyon dikkate alınarak izin verilen en küçük değere tamamen düşürülebilir.Üretim daha az malzeme gerektirir ve daha verimli bir malzeme kullanımı sağlar. Ölçme ve kontrol teknolojisi uygulanarak tasarruf edilebilecek üretim malzemesinin her bir mikrometresi, üretimi daha ekonomik hale getirir ve aynı zamanda kaynakları korur.

  • Eşmerkezli bir malzeme dağıtımının sağlanması
  • Toplam et kalınlığının nominal değere düşürülmesi
  • Hatalı ürünlerin önlenmesi
  • Malzemeden maksimum tasarruf