Pomiar koncentryczności przewodów i kabli, węży, rur i innych wyrobów okrągłych

Najwyższa jakość, optymalizacja procesów i redukcja kosztów to kluczowe czynniki, na podstawie których obecnie iw przyszłości oceniani są producenci wyrobów wyciskanych okrągłych, takich jak druty i kable oraz węże i rury, na tle globalnej konkurencji. Te wymagania wymagają innowacyjnej techniki pomiarowej – firmy SIKORA.

Ważnym parametrem podczas produkcji okrągłych wyrobów wytłaczanych jest zgodność ze specyfikacją, tj.. koncentryczność przewodnika w izolacji lub równomierny rozkład grubości ścianek wielowarstwowych węży i rurek kompozytowych. SIKORA kładzie podwaliny pod różnorodne systemy precyzyjnego pomiaru centryczności dla optymalnej produkcji.

Kiedy przewodnik kabla nie przebiega dokładnie koncentrycznie w prowadnicy podczas produkcji, materiał zostanie nałożony nierównomiernie na przekroju kabla.

Jeśli całkowita grubość ścianki zostanie teraz zmniejszona do wymaganego wymiaru nominalnego, pojedyncze grubości ścianek w różnych punktach pomiarowych silne wahania. Miejscami izolacja zostanie nałożona na kabel zbyt grubo lub nawet zbyt cienko – z przewidywalnym wpływem na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego.

Połączony pomiar centryczności przewodnika w izolacji za pomocą lasera i indukcji

CENTERVIEW 8000 firmy SIKORA opiera się na optycznej i indukcyjnej procedurze pomiarowej. Indukcyjny obwód pomiarowy który jest ustawiony między dwiema optycznymi płaszczyznami pomiarowymi, określa dokładne położenie przewodnika. System optyczny zmierzy zewnętrzną pozycję kabla. Wartość centryczności powstaje, gdy obie pozycje różnią się od siebie. Jednocześnie układ optyczny dokładnie wykrywa średnicę i owalność, wyjątkowo także „okrągłość” kabla.

Wszystkie niezbędne obliczenia i analizy są wykonywane w systemie pomiarowym. Wartości pomiarowe są gotowe do przesłania za pośrednictwem różnych interfejsów do systemu wyświetlania i sterowania lub do komputera w zakładzie.

X-RAY 6120 PRO cable measurement
X-RAY 6000 PRO

Pomiar centryczności za pomocą technologii rentgenowskiej

Rentgenowskie systemy pomiarowe firmy SIKORA X-RAY 6000 PRO do zastosowania w wytłaczarkach do produkcji kabli danych, samochodowych i instalacyjnych oraz węży i rur niezawodnie wykrywają centryczność produktów.

Podstawą techniczną X-RAY 6000 PRO jest metoda przetwarzania obrazu. Dwie lampy rentgenowskie ustawione względem siebie pod kątem prostym oświetlają produkt ukośnie do jego osi. Każdy czujnik liniowy jest umieszczony w poprzek dwóch lamp rentgenowskich. Czujniki liniowe wyposażone są w scyntylator, który zamienia odebrane promienie rentgenowskie na światło, z którego w ciągu milisekund generowany jest obraz produktu.

Podczas trwającego procesu produkcyjnego dokładne wartości pomiarowe są stale rejestrowane online. Ocena dokonywana jest bezpośrednio na podstawie zdjęcia rentgenowskiego. Wykrywanie materiałów o różnym tłumieniu ostatecznie prowadzi, dzięki specyficznej analizie i algorytmom matematycznym, do widocznego kontrastu każdej warstwy i precyzyjnego pomiaru wymiarów produktu z dokładnością do mikrometra.

Podczas korzystania z technologii rentgenowskiej nie jest wymagane dostosowanie do materiałów ani żadnych mediów sprzęgających – jak jest to konieczne na przykład w przypadku technologii ultradźwiękowej. Ponadto technologia jest niezależna od temperatury wytłaczanego materiału.

Product image - X-RAY 8000 ADVANCED
X-RAY 8000 ADVANCED

Podczas produkcji kabli średniego, wysokiego i najwyższego napięcia w liniach CV pomiar centryczności jest wykonywany przez rentgenowskie urządzenie pomiarowe X-RAY 8000 ADVANCED/NXT. Dwa szybkie skanery skanują produkt bezdotykowo za pomocą promieni rentgenowskich. Obliczenie wartości pomiarowych wszystkich wymiarów kabla oraz centryczności odbywa się bezpośrednio ze zdjęcia rentgenowskiego. Na przejściach warstw zmienia się absorpcja promieniowania. Punkty przejścia pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji są wyraźnie widoczne, a centryczność jest precyzyjnie określona.

Korzyści z bezdotykowego pomiaru centryczności w linii za pomocą SIKORA

Ciągła kontrola danych produktu i pojedynczych wartości na ogół pomaga uniknąć nadmiernej grubości ścianki. Jednakże, tylko wtedy, gdy można zapewnić koncentryczny rozkład warstw, można całkowicie zmniejszyć grubość ścianki do najmniejszej dopuszczalnej wartości, biorąc pod uwagę zmienność statystyczną. Produkcja wymaga mniej materiału i osiąga bardziej efektywne wykorzystanie materiału. Każdy mikrometr materiału produkcyjnego, który można zaoszczędzić dzięki zastosowaniu techniki pomiarowej i kontrolnej, czyni produkcję bardziej ekonomiczną, a także chroni krótkie zasoby.

  • Zapewnienie koncentrycznego rozprowadzenia materiału
  • Zmniejszenie całkowitej grubości ścianki do wartości nominalnej
  • Unikanie wadliwych produktów
  • Maksymalne oszczędności materiału