Pomiar pojemności kabli teleinformatycznych, linii sygnałowych i sterujących

Bezstratna transmisja sygnałów analogowych lub cyfrowych o wysokiej częstotliwości jest istotną cechą jakościową kabli LAN, koncentrycznych, telefonicznych lub RF. Impedancja charakterystyczna kabla musi być zoptymalizowana pod kątem komponentów systemu i określonego zakresu częstotliwości, aby zapewnić możliwie najniższe tłumienie i odbicie sygnału.

Jakość transmisji kabla sygnałowego lub danych zależy w dużej mierze od 4 parametrów oprócz impedancji charakterystycznej:

  • Rezystancja linii
  • Indukcyjność
  • Pojemność
  • Przewodność

Pomiar pojemności odgrywa zatem ważną rolę już podczas produkcji kabla, ponieważ oddziałuje on z indukcyjnością i rezystancją, a biorąc pod uwagę geometrię i izolację kabla, znacząco określa impedancję charakterystyczną, a tym samym jakość transmisji kabla.

CAPACITANCE 2000

Do pomiaru pojemności w linii SIKORA oferuje CAPACITANCE 2000. Jest on instalowany w korytku chłodzącym i mierzy pojemność kabla podczas produkcji. Jednocześnie system określa okresowe zmiany pojemności (FFT) oraz wynikające z nich straty odbiciowe (SRL), zapewnia niezwykle szybką aktualizację wartości pomiarowych i wykrywa puste miejsca.

Projekt systemu

Technologia ta jest realizowana poprzez połączenie krótkiej i długiej elektrody pomiarowej (technologia wielostrefowa), które są zintegrowane w rurce pomiarowej.

Krótka elektroda pomiarowa określa okresowe fluktuacje pojemności z wysoką rozdzielczością przestrzenną za pomocą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Strukturalna strata odbiciowa (SRL) jest określana na podstawie danych FFT i dostarcza informacji o oczekiwanym tłumieniu sygnału RF podczas transmisji danych.

Długa elektroda pomiarowa mierzy średnią wartość pojemności. Unikanie okresowych zmian w kablu jest warunkiem wstępnym optymalnego zachowania się tłumienia, przy czym krytyczny interwał okresowy staje się krótszy, im większa jest docelowa prędkość transmisji danych w kablu. Te okresowe zmiany są określane za pomocą wielostrefowej technologii CAPACITANCE 2000, ponieważ wszystkie parametry wpływające na jakość (np. średnica przewodnika, spienienie, średnica zewnętrzna) mają swoje odzwierciedlenie w pojemności.

Sterowanie CD, FFT i SRL

Interakcja średnicy i pojemności jest analizowana za pomocą kontroli CD (pojemność – średnica) i kontrolowana zgodnie ze specyfikacjami docelowymi. Osiąga się to poprzez automatyczną regulację koryta chłodzącego i kontrolę prędkości linii.

Wykrywanie okresowych zmian pojemności i przewidywanie strat odbiciowych (FFT i SRL) są dostępne jako specjalne funkcje bezpośrednio na rurze pomiarowej za pośrednictwem interfejsu diagnostycznego.

Wyświetlanie i analiza

Do czystego wyświetlania mierzonych wartości SIKORA dostarcza REMOTE 2000. Do obróbki graficznej, wyświetlania statystyk, trendów oraz rejestrowania odpowiednie są urządzenia z serii ECOCONTROL.

Zalety pomiaru pojemności za pomocą SIKORA

Przyrządy pomiarowe serii CAPACITANCE 2000 oferują szereg innych zalet oprócz pomiaru czystej pojemności:

  • Wielostrefowa elektroda do pomiaru pojemności z jednoczesną analizą FFT i predykcją strat odbiciowych SRL
  • Wysoka rozdzielczość
  • Wszystkie obliczenia bez zakłóceń bezpośrednio w głowicy pomiarowe
  • Wykrywanie gołych łat
  • Sterowanie CD, np. w połączeniu z urządzeniem LASER Series 2000 lub LASER PRO