Pomiar okrągłości węży i rur, przewodów, kabli i innych wyrobów okrągłych

Technologie SIKORA obejmują wszystkie funkcje pomiarowe, które są istotne dla producentów okrągłych wyrobów wyciskanych, takich jak przewody i kable, węże i rurki oraz światłowody i kable światłowodowe, dla kontroli jakości – podobnie jak pomiar owalności.

Dokładny pomiar owalności jest decydującym kryterium jakości produktów końcowych. Węże, rurki oraz kable muszą być dokładnie połączone z elementami końcowymi lub między sobą za pomocą elementów łączących , na przykład, złączek kablowych. Zapewnia to nieskazitelną okrągłość oraz idealną koncentryczność i grubość ścianek produktów.

Szczególnie rury kompozytowe, takie jak wielowarstwowe rury kompozytowe, wymagają bardzo precyzyjnego dopasowania. W instalacjach sanitarnych lub grzewczych stosuje się odpowiednie złączki wtykowe, zaprasowywane lub tulejowe, które wszystkie są regulowane normami DIN, EN lub ANSI i pozwalają jedynie na stosunkowo niewielkie odchylenia tolerancji. Każdy ładunek odbiegający od normy to kosztowna wadliwa produkcja, która może skutkować dalszymi kosztami. Ciągłe zapewnianie jakości jest najważniejsze.

Pomiar owalności w trzech płaszczyznach za pomocą technologii LASEROWEJ

Wraz z urządzeniami pomiarowymi serii LASER 2000 T firma SIKORA oferuje swoim klientom innowacyjne 3-osiowe głowice pomiarowe do bezkontaktowego pomiaru średnicy i owalności. Zwłaszcza pomiar owalności podczas procesu wytłaczania jest wyjątkową cechą głowic pomiarowych. Przy trzech osiach pomiarowych (sześć stycznych na produkcie) min./max. precyzyjnie określana jest wartość owalności oraz wyrównanie owalu.

LASER Series 2000 for classic diameter measurement
LASER Seria 2000 do klasycznych pomiarów średnicy

 

Podobnie jak w przypadku klasycznego pomiaru średnicy, podstawą techniczną systemów pomiarowych jest innowacyjna technologia laserowa z liniami CCD. W głowicy pomiarowej zintegrowane są trzy diody laserowe i trzy czujniki liniowe rozmieszczone po przeciwnych stronach. Oceny dokonuje się również za pomocą analizy dyfrakcyjnej.

Oczywiście logowanie jest również możliwe. Przetwarzanie danych pomiarowych odbywa się już w głowicy pomiarowej, w tym trend, statystyka i obliczanie odchylenia standardowego oraz FFT. Ciągła rejestracja może odbywać się za pomocą urządzenia z serii ECOCONTROL.

Alternatywne technologie pomiaru owalności

Ponadto SIKORA oferuje technologie alternatywne, takie jak np. rentgenowskie (X-RAY 6000 PRO, X-RAY 8000 ADVANCED) i indukcyjno-optyczny metody (CENTERVIEW 8000). Oprócz owalności mierzą również dokładnie średnicę, grubość ścianek i ekscentryczność produktów podczas trwającego procesu wytłaczania. Ponadto urządzenia pomiarowe LASER serii 6000 są oczywiście w stanie precyzyjnie określić okrągłość powierzchni.

Korzyści z bezkontaktowego pomiaru owalności w linii za pomocą SIKORA

Ciągły pomiar owalności ma zastosowanie w wielu zastosowaniach, w których przestrzeganie tolerancji wymiarowych jest parametrem kluczowym dla późniejszej obróbki. W centrum uwagi nie są oszczędności materiałowe, ale gwarancja dostarczenia produktu o doskonałej koncentryczności i dopasowaniu.

  • Logowanie
  • Zapewnienie jakości
  • Zgodność z tolerancjami
  • Zapewnienie idealnej okrągłości
  • Unikanie wadliwych produktów