Jesteś na stronie: Przewody i kable

W jakiej dziedzinie jesteś aktywny?

Co chcesz mierzyć i regulować?

CAPACITANCE 2000

Urządzenie pomiarowe mierzy pojemność izolacji przewodu i wykrywa nieosłonięte obszary

CENTERVIEW 8000

Bezkontaktowy pomiar średnicy, owalności i ekscentryczności przewodów jednożyłowych

DISPLAY 2000

Urządzenie wyświetlające do wizualizacji wartości pomiarowych urządzeń pomiarowych SIKORA z interfej

ECOCONTROL

Systemy procesorowe z kolorowymi monitorami TFT do wyświetlania wartości pomiarowych z ekranem dotyk

LASER Serii 2000

2-osiowe i 3-osiowe głowice pomiarowe do pomiaru średnic w zakresie średnic od 0,05 do 300 mm

LASER Serii 6000

Wysokiej klasy pomiar średnicy produktów skręconych oraz wykrywanie zbryleń i przewężeń

LUMP 2000

Wykrywanie zgrubień i przewężeń w dwóch lub trzech płaszczyznach pomiarowych

PREHEATER 6000 TC

System podgrzewania przewodów ze zintegrowanym pomiarem/kontrolą temperatury do produkcji kabli

Systemy PURITY CONCEPT

Kontrola offline i analiza materiałów z tworzyw sztucznych w celu zapewnienia czystości materiału

PURITY SCANNER

Unikalny system do kontroli online i automatycznego sortowania plastikowych peletów

REMOTE 6000

Urządzenie wyświetlające i kontrolne do pomiaru średnicy i pojemności, wykrywania grudek, testowania

SPARK 2000 / 6000

Tester iskier wysokiej częstotliwości (HF) i prądu przemiennego (AC).

ULTRATEMP 6000

Ultradźwiękowe urządzenie pomiarowe do bezkontaktowego pomiaru temperatury topnienia online

X-RAY 8000 ADVANCED/NXT

Pomiar rentgenowski linii CV: pomiar grubości ścianki, ekscentryczności, owalności i średnicy