Posiadacze/użytkownicy urządzenia pomiarowego, regulującego, inspekcyjnego, sortującego lub analizującego SIKORA pod poniższym linkiem znajdą kompletną dokumentację urządzenia oraz pozostałe interesujące dokumenty dotyczące systemów SIKORA:
 

  • Dokumentacja eksploatacji urządzeń pomiarowych i regulacyjnych SIKORA
  • Dokumentacja eksploatacji urządzeń procesorowym i wyświetlaczy SIKORA
  • Podręczniki użytkownika oprogramowania
  • Szablony do plików językowych aplikacji (pliki LNG)
  • Informacje o zastosowanych systemach magistral polowych
  • SIKORA Diagnosis Software
  • Broszury serwisowe w języku niemieckim i angielskim

 

do dokumentacji urządzenia

 

Wskazówki dotyczące logowania:

Depois de utilizar o link, será encaminhado para o Tresorit, o nosso sistema de disponibilização de dados.

Após introduzir o seu endereço de e-mail, é-lhe enviado um código de verificação com seis caracteres com o qual se pode registar no sistema. Como alternativa, pode utilizar a sua conta da Microsoft ou do Google para o registo.

Se aceder regularmente à nossa documentação de dispositivos, recomendamos que crie a sua própria conta Tresorit. Isto permite-lhe registar-se a qualquer momento, sem ter de passar de cada vez pelo processo de verificação.

Após a verificação ou o registo bem sucedidos, terá acesso à pasta com todos os conteúdos acima indicados. Estes podem ser visualizados ou baixados para utilização posterior.

 
 

Wskazówki dotyczące ochrony danych:

Tresorit używa techniki szyfrowania typu end-to-end i tym samym zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa transferu danych i dla użytkowników.

Firma SIKORA ma wewnętrzny wgląd do adresu e-mail i użytego adresu IP użytkownika przy dostępie do systemu udostępniania danych Tresorit. W trakcie weryfikacji przy dostępie użytkownik wyraża na to zgodę. Te dane są zapisywane w protokole dostępu. Nie są one gromadzone, przesyłane dalej lub używane do innych celów niż zgodne z przeznaczeniem udostępnianie dokumentacji urządzeń.

Na stronie weryfikacji lub logowania do systemu Tresorit można znaleźć dodatkowe szczegółowe informacje o ochronie danych w kontekście zastosowanego systemu.

Pytania i uwagi prosimy przesyłać na adres: tech.redaktion@sikora.net