Jesteś na stronie: Strona domowa / Produkte / REMOTE 6000

Standardowe urządzenie wyświetlające i sterujące

Wyświetlanie wartości pomiarowych odbywa się na pięciocyfrowym, czytelnym wyświetlaczu LED o wysokości 20 mm. Doskonale nadaje się do montażu tablicowego lub do zabudowy na głowicy pomiarowej.

 

LASER Series 2000/6000 w połączeniu z REMOTE 6000

REMOTE 6000 można łączyć z głowicą pomiarową LASER serii 2000 lub LASER serii 6000.

REMOTE 6000 zawiera bibliotekę produktów zawierającą do 50 receptur produktów. Wartości nominalne i tolerancje można łatwo przywołać. W połączeniu z modułem sterującym SET POINT zapewniona jest automatyczna kontrola prędkości linii lub obrotów ekstrudera podczas produkcji. Opcjonalnie dostępny jest wydruk wartości pomiarowych i danych statystycznych związanych z długością, a także interfejs do obsługi połączenia z zewnętrznym komputerem PC w celu gromadzenia danych lub operacji sterowania linią PLC.

 

SPARK 2000/6000 w połączeniu z REMOTE 6000

REMOTE 6000 nadaje się również do połączenia ze SPARK 2000/6000. Parametry takie jak nominalne napięcie probiercze można łatwo wprowadzić. Wyświetlacze numeryczne w czytelny sposób skupiają uwagę operatora na aktualnym napięciu probierczym oraz ilości przebić.

 

LUMP 2000 w połączeniu z REMOTE 6000

W połączeniu z LUMP 2000, REMOTE 6000 pokazuje liczbę i rodzaj usterek. Symbole informują operatora, czy usterką jest bryła lub przewężenie. Informacje o bryłach lub przewężeniach, takie jak wysokość, głębokość i długość uskoku, są przechowywane, dając operatorowi możliwość przeglądania poprzednich uskoków.

 

CAPACITANCE 2000 w połączeniu z REMOTE 6000 (Wire and Cable only)

W połączeniu z miernikiem pojemności CAPACITANCE 2000, REMOTE 6000 wyraźnie przedstawia wartości pomiarowe pojemności jako zdecentralizowane urządzenie wyświetlające.

 

Zalety produktu

  • Duży, przejrzysty wyświetlacz i klawiatura
  • Montaż w dowolnej odległości od głowicy pomiarowej
  • Automatyczny moduł sterujący SET POINT do LASER serii 2000/6000 (opcjonalnie)
  • Interfejs szeregowy do podłączenia głowicy pomiarowej i komputera

Specyfikacje

Wyświetlanie wartości pomiarowejCyfrowe, 6-cyfrowe np. 000 000 ... 999 999 mm, 000 000 ... 500 000 mm
Aktualizacja ekranuProgramowalny, ustawienie fabryczne 1/s
Wybór wartości nominalnej/tolerancjiZa pomocą klawiatury (operacja prowadzona za pomocą 4-cyfrowego wyświetlacza LED)
Ilość zapamiętanych produktówDo 50 typów produktów, wygodne programowanie za pomocą oprogramowania diagnostycznego
Komunikat tolerancji/Działanie kontrolnea) Czytelnym tekstem na wyświetlaczu LED
b) 4 bezpotencjałowe wyjścia stykowe (opcjonalnie)
InterfejsyRS485 (głowica pomiarowa), USB (do serwisu) Opcjonalnie: LAN/Ethernet UDP
Wyjście analogowe (opcjonalnie)0 do 10 V, wyjście odchylenia, jeśli nie jest używane do sterowania
(0 do 10 V zgodnie z wyjściem odchylenia +5=0)
Zasilanie100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz